Hội làng cười, suốt 24h ngày 01 tháng 1Truyện cười Hội làng cười

- Bị cáo, anh khẳng định là anh đập chai bia vào đầu ông kia trong tình trạng mất ý thức phải không?
- Đúng vậy, thưa tòa!
- Vậy anh hãy chứng minh xem!
- Lúc đó tôi đã tóm phải chai bia chưa mở nắp.

*

Bố viết thư cho con trai đang trọ học ở thành phố: “Danny con, trong phong bì bố có để 20 đô-la như con yêu cầu. Nhưng con phải nhớ rằng, hai mươi là con số chỉ có một chữ không 0 chứ không phải hai chữ số 0 như con viết đâu đấy nhé!”

Tư Cười
Xem thêm