Hội làng cười, suốt 24h ngày 02 tháng 11



Truyện cười Hội làng cười

Một người hỏi nhân viên lễ tân khách sạn:
- Giá phòng cho 1 tuần ở đây là bao nhiêu?
- Xin ông chờ cho một lát để tôi tính.
- Sao lại phải tính, anh không thuộc lòng bảng giá à?
- Nhưng từ trước tới giờ chưa có khách nào ở lại chỗ chúng tôi quá 1 đêm cả.

*

Sếp tức tối nói với nhân viên:
- Thật là thiếu ý thức! Anh đã ngủ gật ngay tại bàn làm việc. Sao anh không ngủ ở nhà? Anh không đủ thời gian để nghỉ ngơi sao?
- Thưa sếp, ngoài thời gian ra thì còn phải yên tĩnh nữa chứ.

Tư Cười




Xem thêm