Hội làng cười, suốt 24h ngày 02 tháng 7Truyện cười Hội làng cười

Một họa sĩ được mời đến nhà một người Nga mới để xem bộ tranh anh ta mới tậu. Bộ sưu tập tranh rất dễ sợ, nhưng chủ nhân tự hào về nó.
- Này, thế theo anh, sau khi tôi chết, tôi nên làm phúc bằng cách tặng lại bộ tranh này cho ai? - Người Nga mới hỏi.
- Cho hội người mù thành phố - Họa sĩ trả lời.

*

Hai người Nga mới sau khi ăn trong tiệm sang trọng vào xa - lông ô tô chơi. Thấy cái Méc - xì - đéc đẹp, một anh rút ví:
- Cha, cái xe đẹp thật, tôi sẽ mua nó - Nói đoạn mở ví lấy tiền.
- Thôi, anh bạn - người bạn nói - để đấy đến lượt tôi trả. Ban nãy cậu vừa trả tiền bữa trưa rồi còn gì!

Tư Cười
Xem thêm