Hội làng cười, suốt 24h ngày 02 tháng 9Truyện cười Hội làng cười

Trong một cuộc triển lãm cá nhân, có người hỏi hoạ sĩ tác giả cuộc triển lãm:
- Anh thuộc trường phái nào?
- Tôi thuộc trường phái hiện thực.
- Vậy tại sao trong bức tranh “Trên công trường” anh vẽ các công nhân đang đều đang ngồi hút thuốc hoặc đánh bài?
- Thì tôi đã nói tôi thuộc trường phái hiện thực cơ mà lại.

*

Hai nhà tâm lý học đang đi dạo dọc bờ sông. Chợt có tiếng kêu cứu từ dưới sông vọng lên. Một người nói:
- Có người đang gặp rắc rối...
- Phải. Nhưng điều quan trọng là anh ta đang nói về mình.

Tư Cười
Xem thêm