Hội làng cười, suốt 24h ngày 03 tháng 11Truyện cười Hội làng cười

Một kiểm lâm đi ngang qua hồ trong rừng, thấy một người đang lội xuống liền nói:
- Này anh kia, anh không nhìn thấy biển “Cấm tắm” ở hồ này sao?
- Thưa ông, tôi không tắm, tôi đang muốn chìm đây.
- Vậy thì được, không có biển cấm chìm ở đây.

*

Người phụ trách nhân sự hỏi một người muốn xin việc:
- Anh có giấy giới thiệu của nơi làm việc vừa qua không?
- Họ không chịu cho tôi giấy giới thiệu.
- Vì sao vậy?
- Vì chuyện vặt ấy mà. Tôi đã lỡ tay đấm vào mắt viên giám thị trại giam.

Tư Cười
Xem thêm