Hội làng cười, suốt 24h ngày 03 tháng 4Truyện cười Hội làng cười

Năm học mới, cô giáo dặn cả lớp:
- Khi nào muốn phát biểu, các em phải giơ tay lên, nhớ chưa?
Bỗng một học sinh giơ tay, cô giáo hỏi:
- Sao, em muốn nói gì?
- Dạ, em giơ tay bây giờ để tí nữa cô hỏi bài thì em không phải giơ tay nữa ạ.

*

Trong giờ giáo dục công dân, chủ đề “Bảo vệ môi trường sinh thái”, cô giáo hỏi một học sinh:
- Nếu em được cha mẹ cho 10 đô-la thì em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?
- Thưa cô, em sẽ chôn nó xuống đất để làm giàu cho đất ạ.

Tư Cười
Xem thêm