Hội làng cười, suốt 24h ngày 05 tháng 10Truyện cười Hội làng cười

Cai tù nói chuyện với một tù nhân:
- Vợ ông muốn được gặp ông.
- Bà nào?
- Sao lại bà nào?
- Ô hay? Thế ông không nhớ là tôi bị người ta cho vào tù vì tội nhiều vợ à?

*

Vợ thấy chồng đang cầm vợt đập ruồi chạy tứ tung trong nhà bếp.
- Anh đang làm gì đấy?
- Đập ruồi chứ làm gì
- Thế có đập được con nào không?
- Được 3 đực, 2 cái rồi.
- Sao anh biết con nào đực, con nào cái?
- À, 3 con đậu trên lon bia, 2 con kia đậu trên máy điện thoại.

Tư Cười
Xem thêm