Hội làng cười, suốt 24h ngày 05 tháng 5Truyện cười Hội làng cười

Một cư dân đến khám bác sĩ, chỉ cho bác sĩ thấy những vết thương ở ống chân.
- Bác sĩ sẽ chữa khỏi chứ?
- Đương nhiên, anh làm tôi nhớ thời tôi còn trẻ, tôi cũng rất hay chơi bóng.
- Bác sĩ lầm rồi, không phải đá bóng, mà là chơi cờ, nhưng tôi cứ phải hầu cờ với vợ tôi.

*

Trong nhà hộ sinh, hai ông trò chuyện với nhau. Ông thứ nhất:
- Bực ghê, bà ấy sinh đúng vào kỳ nghỉ phép của hai chúng tôi.
Ông thứ hai:
- Tôi còn biết nói gì hơn với anh vì bà ấy sinh mà cả hai chúng tôi hoãn lại tuần trăng mật lại đấy.

Tư Cười
Xem thêm