Hội làng cười, suốt 24h ngày 08 tháng 3Truyện cười Hội làng cười

Bác sĩ nói với bệnh nhân:
- Tình trạng của ông dang tiến triển tốt đấy! Còn chỗ chân trái đang bị sưng thì cũng không có gì đáng lo cả.
- Tôi cũng vậy, nếu chân trái của bác sĩ bị sưng thì tôi cũng chẳng lo gì cả.

*

Quan tòa nói với bị cáo:
- Anh bị kết tội làm chết hai người. Vì anh tông xe vào bác sĩ đang trên đường khám bệnh nên bệnh nhân qua đời.
- Nhưng thưa tòa, nếu tôi không cán ông bác sĩ, có thể ông ta cũng làm chết bệnh nhân rồi!

Tư Cười
Xem thêm