Hội làng cười, suốt 24h ngày 08 tháng 7Truyện cười Hội làng cười

Một ông than với đồng nghiệp:
- Chỉ vì đãng trí mà hôm qua tôi mất hơn 100 đô la.
- Anh bị mất ví à?
- Không, tôi để quên tiền trên cái tủ ở đầu giường.

*

- Suốt đời tôi mơ ước trở thành thủy thủ.
- Thế sao cậu không theo ngành đó?
- Tôi rất đãng trí. Trên tàu tôi có thể làm những điều ngu ngốc chỉ có trời mới hiêu.
- Tiếc nhỉ? Thế bây giờ cậu làm nghề gì?
- Tôi làm ở hiệu thuốc.

Tư Cười
Xem thêm