Hội làng cười, suốt 24h ngày 09 tháng 1Truyện cười Hội làng cười

Nhân viên bảo hiểm vừa trả tiền cho một góa phụ đang rấm rứt khóc lóc. Vừa thoáng nhìn thấy số tiền 50.000 đô la, dòng nước mắt ngừng chảy ngay. Người quả phụ cẩn trọng nói với vị nhân viên nọ:
- Có thể ông sẽ không tin, tôi sẵn sàng chi 20.000 đô để ông nhà tôi sống lại.

*

Một bệnh nhân đến bệnh viện xin cả thẻ khám mắt và tai.
- Ông đau cả hai chỗ à?
- Không, nhưng tôi không nhìn thấy điều mà mình nghe, cũng như không được nghe điều mà mình thấy.

Tư Cười
Xem thêm