Hội làng cười, suốt 24h ngày 10 tháng 1Truyện cười Hội làng cười

Jules Berry, một kịch sĩ nổi tiếng, đã có lần viết thư cho người chủ nợ đòi dai của mình rằng:
- Thưa ông thân mến, tôi phải để tất cả các hóa đơn vào một cái mũ và bắt thăm để trả trước cho người tôi bắt trúng. Tôi lấy làm tiếc mà báo ông biết rằng nếu ông cứ đòi dai dẳng, làm phiền tôi thì ông sẽ không được tham dự kỳ bắt thăm tới...

*

Hai người bạn cùng đi chung chuyến tàu thủy. Một người đề nghị:
- Anh cho tôi mượn cái áo veste đắt tiền anh đang mặc đi.
- Nhưng anh đang có áo veste kia mà?
- Là tôi đề phòng nếu tàu chìm, chắc thế nào anh cũng vớt tôi lên, vì tôi không biết bơi.

Tư Cười
Xem thêm