Hội làng cười, suốt 24h ngày 11 tháng 1Truyện cười Hội làng cười

Hai người bạn nói chuyện với nhau:
- Theo anh có gì khác nhau giữa một người cầm quyền, một cha cố, một người lính và một thằng ngốc?
- Người cầm quyền thì lo cho tất cả, cha cố thì cầu nguyện cho tất cả, anh lính thì chiến đấu cho tất cả, còn thằng ngốc thì trả tiền cho tất cả.

*

Tòa yêu cầu một thương gia làm nhân chứng:
- Tôi rất bận. Các ông cần tôi để làm gì?
- Một kẻ đã lấy ví tiền từ túi quần của ông. Hôm nay tòa sẽ xử anh ta.
- Các ông hãy tha cho anh ta. Chính tôi cũng đã bắt đầu sự nghiệp của mình bằng nghề đó.

Tư Cười
Xem thêm