Hội làng cười, suốt 24h ngày 12 tháng 1Truyện cười Hội làng cười

Một chàng trai viết thư cho bố: “Bố gửi cho con 200 leva để con chụp hình với người yêu. Con sẽ gửi cho bố 1 tấm”.
Ông bố trả lời: “Bố gửi cho con 100 leva, con chỉ cần chụp hình cho người yêu để bố mẹ xem, còn con thì bố mẹ biết rõ quá rồi”.

*

Một viên tướng tiếp một viên sĩ quan có dáng vẻ rất lạnh lùng, được phái tới làm trợ lý cho ông. Ông hỏi:
- Dưới sư đoàn không còn sĩ quan nào tốt hơn anh à?
- Thưa chỉ huy, có sĩ quan tốt hơn tôi, nhưng họ đã được phái đi làm trợ lý cho những viên tướng tốt hơn ngài.

Tư Cười
Xem thêm