Hội làng cười, suốt 24h ngày 12 tháng 3Truyện cười Hội làng cười

- Này, tôi thấy cần phải nói với chị, dạo này chồng chị gầy đi trông thấy, nhưng như thế trông lại hay hơn... Làm thế nào mà anh ấy được như thế?
- Mỗi ngày anh ấy đều đi câu.
- Vì thế mà gầy hẳn đi?
- Vâng, vì anh ấy chỉ ăn những con cá anh ấy câu được.

*

Trong khách sạn đề “5 sao” còn có thêm một tấm bảng “Dành tất cả mọi điều cho khách”. Một ông khách hỏi:
- Thế ở đấy có rận không?
- Nếu ngài muốn, chúng tôi sẽ thả chúng ta, thưa ngài.

Tư Cười
Xem thêm