Hội làng cười, suốt 24h ngày 14 tháng 11Truyện cười Hội làng cười

Bà chủ hỏi vọng xuống từ trên lầu:
- Albertina! Chị đã dọn sạch tủ lạnh như tôi dặn chưa?
Cô người ở mới lễ phép đáp:
- Rồi, thưa bà! Hết thảy đều ngon tuyệt...

*

Giữa đêm khuya, vợ lay chồng dậy:
- Anh có nghe thấy gì không? Có kẻ định đột nhập vào nhà!
- Vậy anh nên làm gì bây giờ?
- Chí ít cũng nên đánh thức con chó begger mới dậy.

Tư Cười
Xem thêm