Hội làng cười, suốt 24h ngày 15 tháng 11Truyện cười Hội làng cười

Một nhân viên báo cho khách hàng:
- Tôi rất tiếc phải báo cho ông rằng, tôi sẽ không tiếp tục giao hàng cho tới lúc ông thanh toán số tiền đang còn thiếu.
- Vậy thì tôi cũng rất tiếc báo tin cho các ông rằng, tôi sẽ không tiếp tục nhận hàng của ông nữa vì tôi sẽ không bao giờ trả hết nợ.

*

Trưởng ga nọ nói với hành khách:
- Ông không nên chờ chuyến tàu đi Kemi ở đây, nó chỉ chạy qua mà không dừng lại đâu.
- Tại sao vậy, các ông đổi lịch tàu chạy à?
- Chúng tôi không đổi, nhưng lái tàu có vay tôi 100 đô la.

Tư Cười
Xem thêm