Hội làng cười, suốt 24h ngày 15 tháng 2Truyện cười Hội làng cười

Bác sĩ nói với bệnh nhân:
- Này, gượm hẵng. Tôi đã bảo anh nói “A... a...
a... “đâu?
Bệnh nhân:
- Tất nhiên là ông chưa bảo. Nhưng đơn giản vì tôi vừa trông thấy cô y tá của ông đó thôi.
- ?!

*

Một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nói với bác sĩ:
- Anh không thể tưởng tượng nổi đâu, bác sĩ. Tôi không thể thỏa thuận với vợ, bởi bà ấy đặt câu hỏi, tự trả lời, sau đó lại hàng giờ ngồi phân tích cho tôi nghe rằng vì sao tôi trả lời không đúng nữa chứ!

Tư Cười
Xem thêm