Hội làng cười, suốt 24h ngày 15 tháng 9Truyện cười Hội làng cười

Một ông nọ nghe thấy tiếng chuông cửa, ông vội chạy ra đón khách. Vừa thấy mặt vị khách mà mình không ưa, ông liền liến thoắng:
- Xin chào, bác tới chơi có lâu không?
- Tới khi nào bác chán thì tôi về.
- Sao bác vội thế? Vừa mới đến đã về rồi, không kịp uống ngụm nước nữa.

*

Bác sĩ hỏi một nữ bệnh nhân:
- Bà nặng bao nhiêu ký?
- Nếu có kính thì là 102 ký.
- Sao lại cả kính?
- Không có kính thì tôi không thể đọc được các con số.

Tư Cười
Xem thêm