Hội làng cười, suốt 24h ngày 16 tháng 1Truyện cười Hội làng cười

Hai nhà giàu mới gặp nhau:
- Ông biết không, tôi mới cho xây một cây cầu trong vườn nhà, nhưng chưa biết thử nó ra sao.
- Có gì đâu, ông cứ mời hết các bà nhạc của tôi đưa lên đó. Nếu cầu không sập thì là tốt. Nếu nó sập thì... cũng tốt cho tôi.

*

Nhà giàu mới đang đi chiếc xe xịn thì gặp đèn đỏ và dừng lại. Đúng lúc đó, một xe tải trờ tới và ủi vào sau xe ông ta. Nhà giàu mới liền ra khỏi xe và nói:
- Này, anh bạn. Tôi không đòi anh bồi thường nhưng làm ơn cho tôi, nếu không nhờ công lao của tôi, làm sao anh cho thể dừng xe lại ở đèn đỏ.

Tư Cười
Xem thêm