Hội làng cười, suốt 24h ngày 19 tháng 3



Truyện cười Hội làng cười

Trung đoàn lính Mỹ học cách tránh vật ngắm dưới nước. Tướng thanh tra hỏi trung đoàn trưởng:
- Có xảy ra sự vụ gì nghiêm trọng không?
- Không ạ! Chỉ có điều là hai lính trong tiểu đội thông tin hôm qua bị chìm, nhưng hôm nay chúng tôi đã vớt họ lên.

*

Thiếu tá John làm ở bãi thử hạt nhân vốn quen với những tiếng nổ. Một đêm ông ta chợt thức giấc vì một tiếng động. Ông ta hỏi:
- Cái gì vậy?
Vợ ông ta đáp:
- Không có gì đáng sợ đâu, một tiếng nổ hạt nhân ấy mà.
- Vậy hả, thế mà anh cứ sợ con mình ngã từ trên giường xuống đất.

Tư Cười




Xem thêm