Hội làng cười, suốt 24h ngày 20 tháng 4Truyện cười Hội làng cười

Cô giáo hỏi một em bé ở nhà trẻ:
- Các cháu nghĩ ai thông minh hơn, con người hay động vật?
Một em bé nói:
- Động vật ạ!
- Tại sao vậy con?
- Vì khi con nói với con chó nó luôn hiểu, nhưng khi nó nói với con thì con chả hiểu gì.

*

Giáo sư nói với các học viên:
- Trong lĩnh vực đạo đức, chúng ta hãy bàn tới khái niệm dối trá. Ai trong số các anh chị ở đây đã đọc cuốn sách tôi viết về vấn đề này?
Tất cả lần lượt giơ tay. Giáo sư nhìn khắp lượt rồi nói:
- Tuyệt lắm. Thật là một sự khởi đầu hoàn hảo. Thực ra tôi đâu có viết cuốn sách nào nói về vấn đề như vậy.

Tư Cười
Xem thêm