Hội làng cười, suốt 24h ngày 20 tháng 9Truyện cười Hội làng cười

- Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được mục kích một tay súng thiện xạ như ngài - Một thợ săn lớn tuổi lên tiếng khen - Thế trong đời ngài có bắn trượt bao giờ không?
- Có... Đó là lần tôi điều trị cho một lão tỉ phú sau 2 tuần đã khỏi... - Ông bác sĩ mê săn bắn buột miệng.

*

Sếp hỏi một nhân viên dưới quyền:
- Tại sao hôm qua anh không đi làm?
- Tôi cảm thấy không được khỏe thưa sếp.
- Thế anh có giấy nghỉ ốm do bác sĩ cấp không?
- Cả ông ấy cũng không được khỏe, thưa sếp.

Tư Cười
Xem thêm