Hội làng cười, suốt 24h ngày 21 tháng 1Truyện cười Hội làng cười

Trong tiệm ăn, người cha thấy mấy đứa con để sót nhiều thịt ở những miếng cốt lết nướng, bèn quay ra nói với người bồi bàn:
- Làm phiền, anh cho xin một bao xốp để tôi đem mấy cái xương này về cho chó.
Lũ trẻ bất ngờ reo to:
- Hoan hô! Cha chúng ta sắp mua chó.

*

Một tên cướp nhà băng sau khi lục soát không thấy tiền đâu, tức giận hỏi nhân viên nhà băng:
- Trong két không có một đồng nào, vậy tiền để đâu?
- Nếu các ông chịu khó đọc báo, sẽ thấy là nhà băng của chúng tôi đã tuyên bố phá sản từ hôm kia.

Tư Cười
Xem thêm