Hội làng cười, suốt 24h ngày 23 tháng 4Truyện cười Hội làng cười

- Nếu thầy chủ nhiệm không rút lại lời nói của thầy - Một học sinh bảo với bạn - Tớ sẽ thôi học.
- Thế thầy đã nói gì?
- Thầy nói: “Em hãy ra khỏi ngôi trường này!”.

*

Trong giờ toán, thầy giáo nói:
- Sau các bước giải bài toán này, chúng ta rút ra kết luận phương trình này vô nghiệm.
- Ôi, bao nhiêu công sức đều vô ích cả sao?

Tư Cười
Xem thêm