Hội làng cười, suốt 24h ngày 23 tháng 8Truyện cười Hội làng cười

Một người khoe với bạn:
- Anh trai mình giàu lên nhanh quá!
- Anh ta làm gì vậy?
- Anh ta chế ra một loại thức ăn có mùi vị của gấu quần người đưa thư.

*

Một người Nhật nói với một người Bungari:
- Ở Nhật, chúng tôi làm việc 8 tiếng một ngày, 2 tiếng cho bản thân, 2 tiếng cho hoàng đế và 4 tiếng cho nước Nhật.
- Ở Bungari, chúng tôi chỉ làm việc 2 tiếng mỗi ngày. Vì chúng tôi không có hoàng đế và cũng không phải làm cho nước Nhật.

Tư Cười
Xem thêm