Hội làng cười, suốt 24h ngày 25 tháng 1Truyện cười Hội làng cười

Bác sĩ: - Tôi đã dặn anh, phải nằm nhà, đắp chăn ấm, thế mà anh lại bảo với tôi là anh cứ phải đi khắp các cửa hàng...
- Thưa bác sĩ, tôi phải đi lùng mua chăn đấy ạ.

*

Ban đêm, trộm mò vào nhà bác sĩ chữa răng và không khua khoắng được gì, kể cả tiền. Bác sĩ bước ra cười, bảo:
- Rất tiếc tôi không có tiền đâu, anh bạn. Nhưng nếu anh không muốn rời khỏi nhà tôi mà không kiếm chác được chút gì, tôi sẵn lòng nhổ không mất tiền cho anh lấy một chiếc răng vậy.

Tư Cười
Xem thêm