Hội làng cười, suốt 24h ngày 25 tháng 2Truyện cười Hội làng cười

Chồng nói với vợ:
- Không nên để con gái chúng ta lấy một người như vậy. Chúng ta nên tìm cho con nó một ai đó thông minh hơn.
Vợ cười: - Nếu như hồi bằng tuổi nó, em cũng nghĩ như anh, thì bây giờ em đã thành gái già mất rồi.

*

Tại phòng đăng ký, người ta hỏi đôi vợ chồng trẻ:
- Anh chị đã chuẩn bị những gì cho một bước ngoặt quan trọng dường ấy của đời chưa?
Anh chồng trẻ trả lời:
- Đã! Chúng tôi đã mua 10 lít vodka, 30 chai vang và 5 lít cuốc lủi.

Tư Cười
Xem thêm