Hội làng cười, suốt 24h ngày 26 tháng 4Truyện cười Hội làng cười

Hai sinh viên đại học Y và đại học Luật nói chuyện với nhau:
- Khi đọc từ điển y học, mình hình dung ra tất cả các bệnh được miêu tả trong đó.
- Mình cũng vậy. Khi đọc bộ luật hình sự, mình hình dung ra song sắt ngay trước mắt, và sẽ tóm được bao nhiêu người.

*

Giám thị cảnh cáo một sinh viên nội trú:
- John, tối qua trông thấy cậu tới khu sinh viên nữ lúc 12 giờ, cậu bị phạt 20 đô. Nếu lần sau tôi còn bắt gặp, cậu sẽ bị phạt 30 đô đấy.
- Thưa thầy, vậy nếu em nộp phạt luôn cả học kỳ thì có được giảm không ạ?

Tư Cười
Xem thêm