Hội làng cười, suốt 24h ngày 27 tháng 1Truyện cười Hội làng cười

Một người khai trước tòa:
- Lần đầu gặp anh ta với vợ tôi, anh ta thanh minh là vì vợ anh ta vắng nhà lâu ngày; tôi thông cảm và cho qua. Nhưng sau đó vợ anh ta về nhà rồi mà tôi vẫn thấy anh ta đi với vợ tôi, tôi không nhịn được nữa.

*

- Sao anh dám chen vào giữa hàng thế, thật mất lịch sự!
- Tôi bị tàn tật!
- Trông anh chẳng có vẻ gì là tàn tật cả!
- Thế các ông, các bà đã xem phim X quang của tôi chưa nhỉ?

Tư Cười
Xem thêm