Hội làng cười, suốt 24h ngày 27 tháng 2Truyện cười Hội làng cười

Trời tối, trên một khúc sống đường vắng, tên cướp giơ súng chặn một người qua đường:
- Giơ tay lên!
Người đàn ông giơ tay lên, còn tên cướp thì lục các túi của ông ta. Người đàn ông kêu to:
- Cướp! Cướp! Cứu tôi với!
- Xin ông im cho. Lúc vợ ông lục túi ông có kêu to lên như thế không?

*

Ở ngoài chợ, có người đàn ngồi bán một con sáo. Một khách hàng đi tới hỏi:
- Con sáo này giá bao nhiêu?
- 150 đô - la.
- Sao nhiều thế?
- Vợ tôi đang cần một bộ đầm với giá đó.

Tư Cười
Xem thêm