Hội làng cười, suốt 24h ngày 28 tháng 6Truyện cười Hội làng cười

- Cậu biết không, mình rất yêu David nhưng không thể lấy anh ấy được.
- Vì sao vậy?
- Cậu tính, mỗi lần lấy chồng rồi thành thói quen, lấy mãi, lấy mãi không biết lúc nào dừng...

*

Một phạm nhân hỏi cai tù:
- Sao cửa sổ ở đây có tới hai lớp song sắt vậy?
- Để đảm bảo chắc chắc hơn.
- Vớ vẩn thật, làm quái gì có đứa nào muốn vào đây ăn trộm cơ chứ!

Tư Cười
Xem thêm