Hội làng cười, suốt 24h ngày 30 tháng 9Truyện cười Hội làng cười

Một cậu bé bắt trộm vịt của hàng xóm, đang vặt lông thì thấy có người đi tới, cậu ta vội quăng vịt xuống ao. Ông hàng xóm hỏi:
- Cháu bắt trộm vịt của ta phải không?
- Dạ, đâu có.
- Thế tại sao có nhiều lông vịt ở đây?
- Tại vì vịt của ông muốn đi tắm nên nhờ cháu trông họ bộ quần áo...

*

Hai tù nhân nói chuyện với nhau:
- Vì sao cậu vào đây?
- Vì làm bạc giả.
- Chuyện xảy ra thế nào?
- Lúc mình làm loại 50 đô - la thì không sao, rồi loại 100 đô cũng không sao, nhưng tới loại 150 đô thì chẳng hiểu có lỗi gì mà họ tóm được ngay...


Tư Cười
Xem thêm