Hội làng cười, suốt 24h ngày 31 tháng 3Truyện cười Hội làng cười

Hai tên trộm dừng trước một ngôi nhà ở New York, một tên nói:
- Ta có nên vào đây xem có gì không nhỉ?
- Anh điên à, chủ nhà ở đây là một quán quân quyền anh đấy, anh ta sẽ cho chúng ta ra cám.
- Anh không hiểu các tay đấm bốc nhà nghề rồi, nếu không có 10 triệu đô thì họ chả thèm động đậy ngón tay đâu!
- !!!

*

Quan tòa hỏi bị cáo:
- Anh không thấy xấu hổ khi thường xuyên phải ra hầu tòa hay sao?
- Thưa quan tòa, không! Tôi nghĩ đây là chuyện thuần túy mang tính hành chính sự nghiệp thôi ạ!

Tư Cười
Xem thêm