Khám phá tin tức trong ngày 03 tháng 5(Cập nhật)

Tin tức ngày 03 tháng 5 trong lịch sử

* Ngày 03/5/1481 - Sultan Mehmed II của Ottoman từ trần với nguyên nhân được cho là do trúng độc, tin tức này khiến các quốc gia châu Âu ăn mừng.
* Ngày 03/5/1494 - Christopher Columbus lần đầu tiên xác định Jamaica.
* Ngày 03/5/1801 - Nguyễn Ánh đánh chiếm Phú Xuân.
* Ngày 03/5/1868 - Tướng Quân Tokugawa Keiki đầu hàng giao thành Edo cho quân đội của Thiên Hoàng, Mạc phủ Tokugawa kết thúc.
* Ngày 03/5/1875 - Đạo Quang Đế bổ nhiệm Tả Tông Đường là khâm sai đại thần, đốc biện Tân Cương quân vụ.
* Ngày 03/5/1937 - Tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell giành giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu.
* Ngày 03/5/1931 - Nguyễn Phong Sắc, nhà cách mạng Việt Nam đã bị mật thám của Pháp bắt ở ga Hàng Cỏ. Ít lâu sau, ông bị họ thủ tiêu bí mật.
* Ngày 03/5/1960 - Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu được thành lập với bảy thành viên.
* Ngày 03/5/1978 - Thư điện tử thương mại không yêu cầu (về sau gọi là "Thư rác") được gửi đến mọi địa chỉ ARPANET tại Tây Duyên hải Hoa Kỳ.
* Ngày 03/5/1996 - Đoàn đại biểu từ 55 nước họp tại Genève đã đồng ý chấp nhận một số nguyên tắc mới trong việc sử dụng mìn nhưng không chấp nhận lệnh cấm sử dụng mìn hoàn toàn.
Xem thêm