Khám phá tin tức trong ngày 03 tháng 8(Cập nhật)

Tin tức ngày 03 tháng 8 trong lịch sử

* Ngày 03/8/1492 - Cristoforo Colombo khởi hành từ Palos de la Frontera, Tây Ban Nha trong hành trình viễn dương đầu tiên của ông.
* Ngày 03/8/1934 - Adolf Hitler trở thành lãnh đạo tối cao của Đức khi gộp hai chức vụ Tổng thống và Thủ tướng thành Führer.
* Ngày 03/8/2002 - Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Trần Thủy Biển phát biểu thuyết nhất biên nhất quốc, đề cập đến vị thế chính trị của Đài Loan.
* Ngày 03/8/2005 - Cựu thị trưởng thủ đô Tehran Mahmoud Ahmadinejad bắt đầu nhiệm kỳ thổng thống thứ sáu của Iran.
Xem thêm