Khám phá tin tức trong ngày 07 tháng 8(Cập nhật)

Tin tức ngày 07 tháng 8 trong lịch sử

* Ngày 07/8/933 - Mân Đế Vương Diên Quân phục vị sau một thời gian làm đạo tu đạo, ngày Mậu Tý (14) tháng 7 năm Quý Tị. * Ngày 07/8/1943 - Báo "Thanh niên" xuất bản tại Sài Gòn ra số đầu tiên ngày 7-8-* Ngày 07/8/1943. Tờ báo do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát chủ trương, với sự cộng tác của nhiều tri thức, nghệ sĩ yêu nước như: Dương Tử Giang, Lưu Hữu Phước, Mạnh Phú Tư, Nguyên Hồng, Chế Lan Viên, Xuân Diệu,... * Ngày 07/8/1945 - Tổng thống Harry S. Truman thông báo thành công vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima khi đang quay trở về từ Hội nghị Potsdam trên bong chiếc tuần dương hạm hạng nặng USS Augusta (CA-31) ở giữa Đại Tây Dương. * Ngày 07/8/1959 - Tại Đài Nam xảy ra trận lụt lớn. * Ngày 07/8/1960 - Côte d'Ivoire (tức Bờ Biển Ngà) tuyên bố độc lập. * Ngày 07/8/1965 - Singapore tách khỏi liên bang Malaysia. * Ngày 07/8/1974 - Quân giải phóng công chiếm Thượng Đức. Kết thúc chiến dịch Thượng Đức.Xem thêm