Khám phá tin tức trong ngày 11 tháng 8(Cập nhật)

Tin tức ngày 11 tháng 8 trong lịch sử

* Ngày 11/8/106 - Phần tây nam của Dacia trở thành tỉnh Dacia thuộc La Mã.
* Ngày 11/8/1259 - Mông Kha Hãn qua đời gần Điếu Ngư thành khi đang tiến công nhà Tống, khởi đầu cuộc tranh chấp quyền kế vị Đại hãn Đế quốc Mông Cổ giữa Hốt Tất Liệt và A Lý Bất Ca.
* Ngày 11/8/1786 - Thuyền trưởng Francis Light thành lập thuộc địa Penang của Đế quốc Anh, khởi đầu hơn một thế kỷ người Anh can dự vào Malaya.
* Ngày 11/8/1947 - Muhammad Ali Jinnah đọc một diễn văn trước Hội đồng Lập pháp Pakistan, trình bày viễn kiến của Jinnah về tương lai của Nhà nước Pakistan.
* Ngày 11/8/1959 - Sân bay quốc tế Sheremetyevo mở cửa, nay là sân bay lớn thứ hai tại Nga.
* Ngày 11/8/1972 - Trong Chiến tranh Việt Nam, đơn vị chiến đấu trên bộ cuối cùng của Hoa Kỳ dời khỏi miền Nam Việt Nam.
* Ngày 11/8/2003 - NATO tiếp quản quyền chỉ huy Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế, đánh dấu hoạt động lớn đầu tiên bên ngoài châu Âu trong 54 năm lịch sử của tổ chức.
* Ngày 11/8/2006 - Chiến tranh Liban: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 1701 nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Liban.
Xem thêm