Khám phá tin tức trong ngày 12 tháng 7(Cập nhật)

Tin tức ngày 12 tháng 7 trong lịch sử

* Ngày 12/7/918 - Thái tử Vương Diễn lên ngôi hoàng đế nước Tiền Thục, ông là quân chủ thứ nhì và cũng là cuối cùng của quốc gia.
* Ngày 12/7/645 - Hoàng tử Karu đăng quang thiên hoàng của Nhật Bản, sau đó ông tiến hành cải cách biến Nhật Bản thành một nhà nước phong kiến.
* Ngày 12/7/1527 - Lê Cung Hoàng ra chiếu nhường ngôi hoàng đế cho Mạc Đăng Dung, kết thúc triều Lê sơ và mở đầu triều Mạc trong lịch sử Việt Nam.
* Ngày 12/7/1561 - Nhà thờ chính tòa thánh Basil ở Moskva được hiến thánh.
* Ngày 12/7/1898 - Hai nhà khoa học Anh Quốc William Ramsay và Morris Travers phát hiện nguyên tố hóa học Xenon trong phần bã còn lại sau khi tiến hành làm bay hơi các thành phần của không khí hóa lỏng.
* Ngày 12/7/1943 - Chiến tranh thế giới thứ hai: Đức Quốc xã và Liên Xô giao chiến trong trận Prokhorovka, một trong những trận đấu xe tăng lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới.
* Ngày 12/7/1946 - Công an Bắc Bộ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành khám xét trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng tại phố Ôn Như Hầu, Hà Nội.
* Ngày 12/7/1979 - Kiribati giành độc lập từ Anh Quốc.
* Ngày 12/7/2016 - Philippines thắng vụ kiện tại Tòa án Trọng tài thường trực về tính hợp pháp của "Đường chín đoạn" của Trung Quốc tại Biển Đông.
Xem thêm