Khám phá tin tức trong ngày 13 tháng 2(Cập nhật)

Tin tức ngày 13 tháng 2 trong lịch sử

* Ngày 13/2/1575 - Henri III đăng ngôi vua Pháp.
* Ngày 13/2/1660 - Karl XI mới năm tuổi khi kế vị quốc vương Thụy Điển, ông nằm trong số các quốc vương vĩ đại nhất của nước này.
* Ngày 13/2/1689 - Cách mạng Vinh Quang: William III và Mary II được tuyên bố là các đồng quân chủ của Anh và Ireland.
* Ngày 13/2/1885 - Chiến tranh Pháp-Thanh: Quân Pháp chiếm thành Lạng Sơn từ tay quân Thanh.
* Ngày 13/2/1913 - Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 tuyên bố Tây Tạng độc lập từ Trung Quốc, Tây Tạng trở thành chính thể độc lập thực tế từ đó cho đến năm 1951.
* Ngày 13/2/1931 - Phó vương Edward Wood chủ trì lễ khánh thanh thủ đô mới New Delhi của Ấn Độ thuộc Anh.
* Ngày 13/2/1945 - Chiến tranh thế giới thứ hai: Chiến dịch Budapest kết thúc khi tàn quân Đức và Hungary đầu hàng vô điều kiện trước Hồng Quân Liên Xô.
* Ngày 13/2/1969 - Chiến tranh Việt Nam: Thảm sát Thạnh Phong.
* Ngày 13/2/1984 - Konstantin Chernenko được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô, kế nhiệm Yuri Andropov vừa qua đời.
Xem thêm