Khám phá tin tức trong ngày 16 tháng 6(Cập nhật)

Tin tức ngày 16 tháng 6 trong lịch sử

* Ngày 16/6/907 - Hậu Lương Thái Tổ phong cho Tiết độ sứ Tiền Lưu tước hiệu Ngô Việt vương, được xem là mốc nước Ngô Việt thành lập.
* Ngày 16/6/1407 - Chiến tranh Minh - Đại Ngu: Quân Minh bắt được Thái thượng hoàng Hồ Quý Ly.
* Ngày 16/6/1846 - Piô IX được bầu làm Giáo hoàng, ông là giáo hoàng tại vị trong thời gian lâu nhất của Giáo hội Công giáo Rôma.
* Ngày 16/6/1868 - Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực tập kích đồn Kiên Giang.
* Ngày 16/6/1911 - Công ty tiền thân của IBM được thành lập tại tiểu bang New York, Hoa Kỳ.
* Ngày 16/6/1924 - Trường quân sự Hoàng Phố được thành lập tại Quảng Châu, Trung Quốc.
* Ngày 16/6/1948 - Đảng Cộng sản Malaya hạ sát ba người Anh quản lý đồn điền tại Perak, khởi đầu một cuộc chiến tranh du kích kéo dài 12 năm tại Malaya.
* Ngày 16/6/1963 - Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Valentina Tereshkova trở thành người phụ nữ đầu tiên trong không gian.
* Ngày 16/6/2012 - Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 9 nhằm lắp ghép với modul Thiên Cung 1.
Xem thêm