Khám phá tin tức trong ngày 18 tháng 10(Cập nhật)

Tin tức ngày 18 tháng 10 trong lịch sử

* Ngày 18/12/1009 - Theo lệnh từ Khalip Al-Hakim bi-Amr Allah của Fatima, Nhà thờ Mộ Thánh bên trong Thành Jerusalem bị phá hủy.
* Ngày 18/12/1081 - Người Norman đánh bại quân Đông La Mã trong trận Dyrrhachium trên lãnh thổ nay thuộc Albania.
* Ngày 18/12/1386 - Đại học Heidelberg khai hiệu, đây là trường đại học lâu đời nhất của Đức.
* Ngày 18/12/1748 - Chiến tranh Kế vị Áo kết thúc với Hòa ước Aix-la-Chapelle; châu Âu phần lớn trở lại tình trạng trước chiến tranh.
* Ngày 18/12/1851 - Tiểu thuyết Moby Dick của nhà văn Mỹ Herman Melville được xuất bản lần đầu tiên dưới tên The Whale (Cá voi).
* Ngày 18/12/1867 - Thương vụ Alaska hoàn tất khi Nga chính thức bàn giao lãnh thổ này cho Hoa Kỳ.
* Ngày 18/12/1922 - Một côngxoocxiom thành lập Công ty Truyền thông Anh Quốc, tức BBC, nhằm cung cấp dịch vụ truyền thống quốc gia.
* Ngày 18/12/1977 - Khủng hoảng Mùa Thu Đức kết thúc khi những lãnh đạo của Phái Hồng quân chết trong tù, với tuyên bố chính thức là do tự sát.
* Ngày 18/12/1989 - Erich Honecker từ chức Tổng bí thư của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức.
Xem thêm