Khám phá tin tức trong ngày 19 tháng 8(Cập nhật)

Tin tức ngày 19 tháng 8 trong lịch sử

* Ngày 19/8/1856 - Chính phủ Hoa Kỳ cấp bằng phát minh cho Gail Borden khi ông thành công trong việc chế biến sữa đặc
* Ngày 19/8/1864 - Lãnh binh Huỳnh Công Tấn phản bội dẫn đường cho quân Pháp bất ngờ bao vây đánh úp bản doanh của nghĩa quân Trương Định.
* Ngày 19/8/1945 - Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
* Ngày 19/8/1945 - Ngày truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam
* Ngày 19/8/1948 - Hội đồng Quốc phòng Tối cao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.
* Ngày 19/8/1954 - Ngày hạn cuối cùng di cư vào Nam
* Ngày 19/8/1966 - Trận Long Tân kết thúc
* Ngày 19/8/2010 - Ngô Bảo Châu nhận giải Fields
Xem thêm