Khám phá tin tức trong ngày 25 tháng 6(Cập nhật)

Tin tức ngày 25 tháng 6 trong lịch sử

* Ngày 25/6/613 - Trong khi Tùy Dạng Đế tấn công Cao Câu Ly, Dương Huyền Cảm đem quân tiến vào Lê Dương, bắt đầu cuộc nổi dậy chống triều đình Tùy.
* Ngày 25/6/1788 - Virginia phê chuẩn Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, trở thành bang thứ 10 của liên bang.
* Ngày 25/6/1940 - Chiến tranh thế giới thứ hai: Các hiệp đình đình chiến giữa Pháp với Đức và Ý có hiệu lực, trận chiến nước Pháp kết thúc với thắng lợi của phe Trục.
* Ngày 25/6/1946 - Việt Nam: Trường Huấn luyện Công an được thành lập theo Nghị định số 215/NĐ-P2 của Bộ Nội vụ, tiền thân của Học viện An ninh nhân dân
* Ngày 25/6/1947 - Nhật ký Anne Frank được phát hành, sách gồm các trích đoạn từ một cuốn nhật ký viết trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan.
* Ngày 25/6/1950 - Quân đội Triều Tiên vượt qua đường ranh giới quân sự tấn công Hàn Quốc, khởi đầu chiến tranh Triều Tiên nhằm tranh giành quyền kiểm soát toàn bán đảo.
* Ngày 25/6/1953- Watson và Crick đã công bố Cấu trúc DNA trên tạp chí khoa học Nature.
* Ngày 25/6/1991 - Hai nước cộng hòa thuộc Nam Tư là Croatia và Slovenia tuyên bố độc lập từ liên bang.
* Ngày 25/6/1993 - Kim Campbell được bầu làm lãnh đạo Đảng Bảo thủ Tiến bộ Canada và trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Canada.
Xem thêm