Khám phá tin tức trong ngày 25 tháng 8(Cập nhật)

Tin tức ngày 25 tháng 8 trong lịch sử

* Ngày 25/8/896 - Do Lý Mậu Trinh đem binh uy hiếp kinh sư Trường An, Đường Chiêu Tông chạy sang bờ bắc sông Vị, Lý Mậu Trinh sau đó tiến vào Trường An và cho đốt các cung điện cùng thị tứ.
* Ngày 25/8/1609 - Galileo Galilei trưng bày chiếc kính viễn vọng đầu tiên của mình trước những nhà lập pháp Venice.
* Ngày 25/8/1667 - Khang Hy Đế chính thức thân chính, song quyền lực thực tế vẫn do Ngao Bái khống chế.
* Ngày 25/8/1758 - Chiến tranh Bảy năm: Nhà vua nước Phổ Friedrich II Đại Đế chạm trán với quân Nga trong trận đánh khốc liệt tại Zorndorf.
* Ngày 25/8/1825 - Uruguay tuyên bố độc lập từ Brasil.
* Ngày 25/8/1883 - Hòa ước Quý Mùi, 1883, được ký ở kinh thành Huế giữa Pháp và triều đình nhà Nguyễn
* Ngày 25/8/1944 - Paris được quân Đồng Minh giải phóng khỏi quân Đức Quốc xã
* Ngày 25/8/1945 - Cách mạng tháng Tám: thành công tại Sài Gòn, tại Huế Bảo Đại đọc chiếu thoái vị kết thúc nhà Nguyễn.
Xem thêm