Khám phá tin tức trong ngày 27 tháng 7(Cập nhật)

Tin tức ngày 27 tháng 7 trong lịch sử

(Cập nhật)

Tin tức ngày 27 tháng 7 trong lịch sử

* Ngày 27/7/1694 - Ngân hàng Anh được trao cho "đặc hứa trạng hoàng gia" theo một đạo luật được Nghị viện Anh thông qua.
* Ngày 27/7/1789 - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được thành lập, là cơ quan đầu tiên của Chính phủ liên bang Hoa Kỳ.
* Ngày 27/7/1890 - Trong tình trạng bệnh lý ngày càng trầm trọng, họa sĩ Vincent van Gogh dùng súng tự bắn vào ngực mình, ông qua đời hai ngày sau đó.
* Ngày 27/7/1921 - Frederick Banting cùng các nhà nghiên cứu khác thuộc Đại học Toronto ở Canada chứng minh hormon Insulin điều chỉnh lượng đường huyết.
* Ngày 27/7/1944 - Ngày Hồng quân Liên Xô quét sạch quân đội Đức ra khỏi lãnh thổ của mình
* Ngày 27/7/1953 - Chiến tranh Triều Tiên kết thúc giao tranh bằng một hiệp định đình chiến được ký giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
* Ngày 27/7/1990 - Xô viết Tối cao Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Belorussia tuyên bố quốc gia này độc lập từ Liên Xô.
* Ngày 27/7/2012 - Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè 2012 diễn ra vào 9 giờ tối tại Luân Đôn.
Xem thêm