Khám phá tin tức trong ngày 27 tháng 9(Cập nhật)

Tin tức ngày 27 tháng 9 trong lịch sử

* Ngày 27/9/548 - Hầu Cảnh phát binh làm phản triều Lương tại Thọ Dương, lấy danh nghĩa diệt trừ Trung lĩnh quân Chu Dị để hưng binh.
* Ngày 27/9/1066 - William I và quân đội của ông đi thuyền từ cửa sông Somme, bắt đầu Cuộc xâm lược Anh của người Norman.
* Ngày 27/9/1529 - Cuộc vây hãm Viên bắt đầu khi Suleiman I tấn công thành phố.
* Ngày 27/9/1540 - Giáo hoàng Phaolô III phát hành sắc lệnh Regimini militantis, cho phép Inhaxiô thành lập Dòng Tên.
* Ngày 27/9/1590 - Giáo hoàng Urbanô VII mất 13 ngày sau khi thắng cử chức Giáo hoàng, trở thành vị giáo hoàng có thời gian cai trị ngắn nhất trong lịch sử.
* Ngày 27/9/1905 - Tạp chí vật lý học Annalen der Physik xuất bản bài luận "Quán tính của một Vật có Tùy theo Nội dung Năng lượng?", trong bài này Albert Einstein định rõ phương trình E=mc².
* Ngày 27/9/1821 - México giành được độc lập từ Tây Ban Nha.
* Ngày 27/9/1937 - Hổ Bali được tuyên bố là tuyệt chủng.
* Ngày 27/9/1940 - Phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam: Khởi nghĩa Bắc Sơn bắt đầu khi 600 lính tiến về huyện lị và chiếm đồn binh Mõ Nhai.
* Ngày 27/9/1940 - Cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn ra đời, thành lập chính quyền cách mạng.
* Ngày 27/9/1949 - Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc xác định Ngũ tinh hồng kỳ là quốc kỳ, Nghĩa dũng quân tiến hành khúc là quốc ca, Mao Trạch Đông làm Chủ tịch chính phủ nhân dân Trung ương, Chu Ân Lai làm tổng lý chính vụ viện.
* Ngày 27/9/1962 - Cộng hòa Ả Rập Yemen được thành lập.
* Ngày 27/9/1983 - Nhà phát triển phần mềm Richard Stallman tuyên bố kế hoạch để xây dựng hệ điều hành GNU, phần mềm tự do đầu tiên của Dự án GNU.
* Ngày 27/9/1988 - Aung San Suu Kyi và các cộng sự thành lập Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ nhằm chống lại chính quyền quân sự tại Miến Điện.
* Ngày 27/9/2001 - Chính phủ Na Uy thành lập một giải thưởng cho các nhà nghiên cứu toán học - Giải Abel.
* Ngày 27/9/2007 - NASA phóng tàu vũ trụ Dawn để thăm dò không gian.
Xem thêm