Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 01 tháng 1(Cập nhật)

1830 - Nguyễn Phúc Miên Ngung, tước phong An Quốc công, hoàng tử con vua Minh Mạng (m. 1853).
1897 - Phanxicô Trương Bửu Diệp, linh mục người Việt Nam (m. 1946).
1906 - Chu Bá Phượng, chính trị gia người Việt Nam (m. 1964).
1910 - Nguyễn Thị Minh Khai, nhà hoạt động chính trị người Việt Nam (m. 1941).
1914 - Nguyễn Chí Thanh, tướng lĩnh quân đội người Việt Nam (m. 1967).
1917 - Đỗ Mậu, tướng lĩnh quân đội người Việt Nam (m. 2002).
1920 - Trần Quỳnh, chính trị gia người Việt Nam (m. 2005).
1923 - Tôn Thất Xứng, Thiếu tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa (m. 2018).
1923 - Nguyễn Đăng Bảy, nhà quay phim người Việt Nam (m. 2007).
1924 - Lê Hạnh, chính trị gia người Việt Nam (m. 2013).
1926 - Ngô Du, Trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa (m. 1987).
1927 - Lê Trung Tường, Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa (m. 2002).
1928 - Phạm Hữu Nhơn, Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa.
1937 - Trần Kim Thạch, nhà địa chất học người Việt Nam (m. 2009).
1940 - Nguyễn Ánh 9, nhạc sĩ, nhạc công người Việt Nam (m. 2016).
1941 - Nguyễn Đăng Hưng, nhà cơ học người Việt Nam.
1947 - Nhạc sĩ Hàn Châu.
1979 - Phạm Thanh Thảo, ca sĩ người Việt Nam.
1982 - Hòa Hiệp, diễn viên người Việt Nam.
1984 - Dương Triệu Vũ, ca sĩ người Việt Nam.
1992 - Mạc Hồng Quân, cầu thủ bóng đá người Việt Nam.
1992 - Nguyễn Ngọc Kiều Khanh, người đẹp Việt kiều Đức.
Xem thêm