Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 04 tháng 7(Cập nhật)

1807 – Giuseppe Garibaldi, nhà ái quốc người Ý (m. 1882)
Xem thêm