Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 05 tháng 11(Cập nhật)

* 1815 - Võ Thị Viên, phong hiệu Nhất giai Lương phi, phi tần của vua Thiệu Trị nhà Nguyễn (m. 1880).
* 1901 - Trần Huy Liệu, nhà văn, nhà cách mạng, nhà báo Việt Nam (m. 1969)
* 1923 - Nhạc sĩ Châu Kỳ (m. 2008)
* 1986 - Kwon Boa, ca sĩ, thành viên công ty SM
* 1987 - Kevin Jonas, ca sĩ, nhạc sĩ, thành viên nhóm nhạc Jonas Brothers
* 1909 - Hoàng Văn Thụ, nhà cách mạng Việt Nam
Xem thêm